Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september 2014 2014

I år kan Ribe og Ratzeburg fejre 25 års jubilæum, da der i 1989 blev underskrevet en officiel venskabsbyaftale.

Velkomst på det gl. rådhus

I den anledning havde Venskabsbyforeningen inviteret Ratzeburg til Ribe for markering af jubilæet.Den østrigske venskabsby, Krems var ligeledes inviteret på genvisit, da foreningen i 2011 var i Krems for at fejre 40 års venskabsbyforbindelse.

Skytteforeningen overrækker gave

Ved den officielle modtagelse på det gamle Rådhus, takkede Ratzeburger Schützengilde for invitationen ved at overrække formanden et indgraveret fad som gave.

Officielt foto

Efter de officielle taler blev der taget et officielt foto,Vinfestival
og efter at have besigtiget rådhusets forskellige lokaler, gik gæster og værter ud i Ribes gader, for blandt andet at gå til Vinfestival.Fællesspisning
Foruden “Vinfestivallen” var der i weekenden også “Strauss og Rued Langgaard-festival” samt “Vadehavsfestival”.

Så alle var fyldt op med mange indtryk, da gæster og værter mødtes til fællesspisning.

Hans-Joachim Höhne

I løbet af aftenen var der buffét og fællessang (som var meget populært). Desuden gaveoverrækkelser samt diverse taler, også ved én af pionererne, der var med til at opbygge venskabsbyforbindelsen Ribe-Ratzeburg.

Gave med begge byers byvåben

Den officielle gave fra Ratzeburg var en glasplade, hvor Ribe og Ratzeburgs byvåben er indgraveret.

Reception i Ribe Domkirke

Inden afrejsen deltog blandet andet den tidligere domprovst i Ratzeburg samt Ratzeburgs borgmester i Domkirkens gudstjeneste.

Efter kirkegang havde Ribe’s domprovst og Menighedsråd arrangeret reception for de tilstedeværende gæster og værter.

Bagefter kunne gæsterne nu rejse hjem med mindet om gode oplevelser i Ribe.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *