Besøg fra Strängnäs i dagene 29. august-1. september 2013

Venskabsbyforeningen i Ribe har haft besøg fra Strängnäs, som ankom efter 2 dages bustur hertil. Besøget er er genvisit, og

efter at gæsterne havde sundet sig ovenpå den lange tur til Ribe, fik de bl.a. en guidet rundvisning i byen.
Officielt blev svenskerne budt velkommen til Ribe med en reception på Det gamle Rådhus, hvor også kommunen var repræsenteret.Ved samme lejlighed markerede Venskabsbyforeningen i Ribe sit 30 års jubilæum,

samtidig med, at der blev fejret 65 års venskabsbyforbindelse mellem Strängnäs og Ribe, dog med 1 års forsinkelse.Formændene for henholdsvis Foreningen Norden i Strängnäs og Venskabsbyforeningen i Ribe kunne glæde sig over dette årelange venskab.

Gæsterne var inviteret i forbindelse med Vinfestivallen i Ribe, så efter den officielle velkomst gik gæster og værter ud i byen for at nyde både vejret og hinandens selskab.
Under besøget besøgte gæsterne bl.a. Fanø på en heldagsudflugt om lørdagen, og søndag var gæsterne sammenmed værterne, som viste rundt i Ribe by og omegn.Sidste aften blev der holdt afskedsmiddag for både gæster og værter. Bordene og festsalen var pyntet op, specielt med de svenske nationalfarver.


Aftenen gik godt med hyggeligt samvær, sang, gaveudvekslinger og underholdning ved lirekassemusik.
Ved afrejsen regnede det i Ribe, og som én sagde, så græder Ribe over, at svenskerne rejser hjem igen, efter gode dages samvær.Heldigvis ses vi snart igen, da Venskabsbyforeningen i Ribe uofficielt er inviteret til Strängnäs i 2014.