Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni 2014

Vennerne fra Ely var på genvisit og blev budt velkommen til byen ved en reception på Det gamle Rådhus i Ribe.

Nye venskaber skabes

Ved dette besøg blev både nye og gamle venskaber cementeret, og det er livsbekræftende, da der har været venskabsbyforbindelse mellem Ribe og Ely i 58 år.Fællesspisning
Ved fællesspisningen var gæster og værter samlede, og der var som sædvanlig en god stemning.

De 2 formænd udveksler gaver m.m.

Der var taler ved bl.a. de to forenings-formænd samt udveksling af gaver.Hjerpsted Kirke
En heldagsudflugt gik langs diget ned mod Møgeltønder og Tønder. Undervejs blev der holdt kaffepause ved Hjerpsted Kirke., og der blev fortalt om egnen undervejs.Hans Wegner-udstilling på Tøner Kunstmuseum
I Møgeltønder oplevede gæsterne slottet og byens charme.

Møgeltønder

På Tønder Kunstmuseum så vi udstillingen “Hans J. Wegner 100 år”, en mindeudstilling over den tidligere lokale møbelarkitekt

Sidste dag var gæster og værter sammen og kunne planlægge dagen efter eget ønske.Efter et par gode og begivenhedsrige dage rejste gæsterne hjem igen. Vi er allerede blevet inviteret til ålefestival i 2015, og det ser vi frem til.