Receptionen den 30. maj 2008

Gæsterne samledes udenfor i det dejligt varme solskinsvejr, inden selve receptionen

Unge mennesker deltog også i receptionen
Esbjerg Kommune var vært ved receptionen.
Formanden Tove Kjellerup takkede borgmesteren for receptionen
Og borgmester Johnny Søtrup lykønskede Venskabsbyforeningen i Ribe med 25 års jubilæet

Der blev lyttet intenst til talerne
Borgmesteren og formanden får sig en snak

“Der Popchor der Ernst-Barlach-Realschule Ratzeburg” underholdt ved receptionen
Forsamlingen lyttede til pokoret
Efter de officielle taler havde kommunen sørget for et fint arrangement
Repræsentanter fra Güstrow
Gæster fra Ely og RatzeburgKrems
Gæster fra Ratzeburg
Udenfor vajede flagene fra de 7 venskabsbyer sammen med det danske flag