Besøg af lektorer fra Krems i juli 2010

I anledning af Ribe by’s 1300 års jubilæum fik Venskabsbyforeningen besøg af en gruppe lektorer. De var på Danmarksrejse og havde af den grund valgt at komme forbi Ribe.
Officiel velkomst på det gamle rådhus
Efter den officielle velkomst blev der vist rundt på det gamle rådhus, og der blev også tid til at skrive sig i gæstebogen.
Der skrives i gæstebogen
Efter reception fik gæsterne en guidet byrundtur, men forinden blev der tid til et gruppebillede. Gæsterne var meget glade for velkomsten og ville helt sikkert gerne komme tilbage til Ribe.
Fællesbillede i den gamle byrådssal